Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lynnwood
The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

 

Trang Chính

19425 36th Ave W
Lynnwood, WA 98036
425-771-6430

The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

Trang Chính English Ministry Các Ban Sứ Điệp Sinh Hoạt Hình Ảnh Phim Ảnh Nối Kết Liên Lạc Đường Tới Nhà Thờ

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

Thứ Tư

Cầu Nguyện: 7:30 - 8:30 tối

 

Thứ Sáu

Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên: 7:30 - 8:30 tối


Thứ Bảy

 

Cầu Nguyện & Học Kinh Thánh: 8:30 - 10:00 sáng


Chúa Nhật

Tỉnh Nguyện: 8:30 - 9:00 sáng

Trường Chúa Nhật: 9:00 - 9:50 sáng

Lễ Thờ Phượng: 10:00 - 11:45 trưa
English Service: 10:00 - 11:45 trưa

 

 

Chào mừng quý vị đến với

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lynnwood

BÀI GIẢNG

 

Chúa Nhật ngày 01 tháng 05 năm 2016

(Nghe)

ĐƯỢC CHÚA CHỌN ĐỂ LÀM GÌ

Being Chosen By God for What?

 

22 từ khi Giăng làm phép báp-tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại.

 

Công Vụ 1:15:26