Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lynnwood
The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

 

Trang Chính

19425 36th Ave W
Lynnwood, WA 98036
425-771-6430

The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

Trang Chính English Ministry Các Ban Sứ Điệp Sinh Hoạt Hình Ảnh Phim Ảnh Nối Kết Liên Lạc Đường Tới Nhà Thờ

 

Giáng Sinh 2011

Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving 2010

Trại Hè Hội Thánh Kent và Lynnwood 2010

Ngày Mẹ - Mother’s Day 2010

Thánh Lễ Báp Tem 2010

Thương Khó và Phục Sinh 2010

Mừng Xuân Canh Dần

Lễ Bổ Nhiệm MSQN Nguyễn Thanh Tùng

ABCD

TẾT

Father’s Day Picnic

Tết Giáp Ngọ (2)

REACH Conference 2016