Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lynnwood
The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

 

Trang Chính

19425 36th Ave W
Lynnwood, WA 98036
425-771-6430

The Vietnamese Alliance Church of Lynnwood

Trang Chính English Ministry Các Ban Sứ Điệp Sinh Hoạt Hình Ảnh Phim Ảnh Nối Kết Liên Lạc Đường Tới Nhà Thờ

Ngày

Diễn Giả

Chủ Đề

Kinh Thánh

Link

13-12-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Sống Trong Vui Mừng

Lu-ca 2:8-20

Nghe

06-12-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Sống Trong Bình An

Ê-sai 9:6

Nghe

29-11-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Sống Trong Hy Vọng

Hê-bơ-rơ 10:23-25

Nghe

22-11-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Dẫu Vậy

Ha-Ba-Cúc 3:17-19

Nghe

15-11-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Hội Thánh Trong ICU

Khải Huyền 3:1-6

Nghe

08-11-2015

MS Phạm Vĩnh Cửu

Be-ra-ca

II Sử Ký 20:20-26

Nghe

01-11-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Thêm Quá Nhiều

Khải Huyền 2:18-29

Nghe

25-10-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Thêm Chút (Add on)

Khải Huyền 2:12-17

Nghe

18–10-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Trung Tín Trong Nghèo Khó

Khải Huyền 2:8-11

Nghe

11-10-2015

MS Phạm Vĩnh Cửu

Sự Khôn Khéo Của Đa-Ni-Ên

Đa-ni-ên

Nghe

04-10-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Tình Đầu Ở Đâu?

Khải Huyền 2:1-7

Nghe

21-09-2015

MS Phan Trọng Bảo

Chiến Trận Thuộc Linh

Ê-phê-sô

 

13-09-2015

MS Phạm Vĩnh Cửu

Hãy Đến Biện Luận Cùng Nhau

Thi Thiên 101

 

30-08-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Tin Chưa? Theo Chưa? Chắc Chưa?

I Giăng 1:1-4

 

23-08-2015

MS Phạm Vĩnh Cửu

Nguồn Phước

Dân số ký 6:22-27

 

16-08-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Tin Chưa hay Chưa Tin?

Giăng 21:18-23

 

02-08-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Chúa Yêu Thương Chỗ Nào?

Giăng 20

 

26-07-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Ai Chữa Lành

Giăng 9:1-7, 30-33

 

19-07-2015

MS Nguyễn Thanh Tùng

Wow!

Giăng 6:15-21

 

 

 

 

 

 

Bài Giảng năm 2015